Het convenant

Op 19 augustus 2009 hebben alle voorzitters van de 13 Amersfoortse voetbalverenigingen het convenant ‘Samen voetballen in Amersfoort’ ondertekend. Dit convenant is geïnitieerd vanuit het voorzittersoverleg voetbal wat geleid wordt door de KNVB en SRO, met medewerking van de ASF en de Stichting AVK.

convenant_posterDe eerste vervolgstap op het convenant ‘Samen voetballen in Amersfoort’ is inmiddels genomen doordat er vanuit elke vereniging een contactpersoon is aangesteld die samen invulling gaan geven aan de uitvoering van het convenant. Op 28 oktober heeft, onder leiding van de KNVB en SRO, de eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de verenigingen constructief en zeer enthousiast gewerkt hebben aan de praktische invulling van het convenant.

De bedoeling is dat alle misstanden op en rond de Amersfoortse voetbalvelden, tussen de Amersfoortse voetbalverenigingen onderling, gemeld worden bij de contactpersonen van de betreffende club(s). Hierna wordt aan de hand van gedragscodes gezamenlijk het probleem besproken en gezocht naar een passende oplossing. Nog dit seizoen zal binnen elke vereniging duidelijk gemaakt worden hoe er omgegaan dient te worden met de gedragscodes en wat de gemaakte afspraken betekenen voor de club, de spelers, de leiders, de trainers én de ouders.

De samenwerking tussen alle 13 voetbalverenigingen in Amersfoort is, met de komst van het voorzittersoverleg en het jaarlijkse Amersfoorts kampioenschap welke nu geïnitieerd wordt vanuit de Stichting AVK, sterk verbetert. Met de huidige ontwikkelingen maken de voetbalverenigingen zich nu ook gezamenlijk sterk voor positief gedrag op en rond de velden. Het moet het voetbal in Amersfoort nog leuker maken.