JO17

Uitnodiging Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2017 voor JO17 Junioren VVZA logo

Geacht bestuur/toernooicommissie,

Het doet ons genoegen uw eerste team van de JO17 junioren van harte uit te nodigen om deel te nemen aan het Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 2017.

Voor de 2e keer wordt dit evenement georganiseerd door VVZA op sportpark Emiclaer.
Het AVK voor JO17 junioren zal worden gehouden op zaterdag 27 mei a.s.

Het precieze aanvangs- en eindtijdstip zijn nu nog niet bekend. Dat zal tijdig bekend worden gemaakt nadat duidelijk is hoeveel teams zullen deelnemen. Om te weten hoeveel teams er deelnemen verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 mei a.s. aan ons te berichten of uw vereniging zal deelnemen.
Ook ontvangen wij graag een bericht als uw vereniging niet aanwezig kan zijn op het toernooi.
U kunt uw bericht per e-mail zenden aan toernooien@vvza.nl

Mocht u vragen en/of op- en aanmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet, Namens de organisatie  Amersfoorts Voetbal Kampioenschap 2017 voor JO17 junioren

Jessica de Wit (0653221634)

Download hier het programmaboekje

: