Toernooireglement

 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen van de KNVB.
 2. De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 3. Tegen een beslissing van een scheidsrechter kan niet geprotesteerd worden.
 4. Spelers die aan de wedstrijden deelnemen, moeten volgens het reglement van de KNVB speelgerechtigd zijn.
 5. Mocht een niet speelgerechtigde speler worden opgesteld, dan wordt de uitslag van de wedstrijd ongeldig verklaard en gaan de wedstrijdpunten naar de benadeelde partij. De eindstand is dan reglementair 2-0 in het voordeel van de benadeelde partij. Een speler is pas speelgerechtigd indien zijn juiste digitale spelerspas kan worden getoond.
 6. Voor aanvang van iedere wedstrijd dient een wedstrijdformulier volledig te worden ingevuld (inclusief wisselspelers) en bij het wedstrijdsecretariaat te worden ingeleverd. Ook zullen de digitale spelerspassen van de spelers moeten kunnen worden getoond.
 7. Er mag tijdens een wedstrijd vijf keer worden gewisseld, conform de reglementen van de KNVB. 
 8. De door de scheidsrechter getoonde gele kaart (en) worden niet aan de tuchtcommissie doorgegeven, maar worden behandeld conform het toernooireglement. Dit houdt in, dat een speler die een gele kaart wordt getoond, 8 minuten straftijd wordt opgelegd. Wanneer de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de straftijd stil. Indien een speler een tweede gele kaart getoond wordt zal dit gelijk gevolgd worden door een rode kaart en dient hij het speelveld definitief te verlaten.
 9. Straftijd kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd.
 10. Het toezicht op de speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook de tijd bij. Als de straftijd om is, mag (mogen) eerst na een teken van de scheidsrechter de speler(s) het speelveld weer betreden.
 11. Een speler(s) aan wie straftijd is opgelegd, blijft (blijven) onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.
 12. Als een speler zijn straftijd van 8 minuten niet kan volmaken omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het resterende gedeelte van de straftijd in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de straftijd van een speler nog niet om bij het einde van de wedstrijd, dan wordt hem de rest kwijt gescholden.
 13. Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
  Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat:
  a. ernstig gemeen spel;
  b. gewelddadig gedrag;
  c. een tegenstander of een ander persoon bespuwen;
  d. de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen, door opzettelijk de bal met de hand of arm te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied);
  e. een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of
  strafschop moet worden toegekend;
  f. grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
  g. het ontvangen van een tweede waarschuwing in dezelfde wedstrijd.
  Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die van het speelveld is gezonden, dient de nabijheid van het speelveld en de instructiezone te verlaten.
  Ernstig gemeen spel
  Een speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel als hij speelt met buitensporige inzet of geweld gebruikt tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal.
  Een tackle die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt moet worden bestraft als ernstig gemeen spel.
  Een speler die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren en dit doet met een of beide benen en op deze wijze de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel en moet van het speelveld worden gezonden.
  In gevallen van ernstig gemeen spel moet geen voordeelregel worden toegepast, tenzij er sprake is van een duidelijke scoringskans. De scheidsrechter moet de speler die zich schuldig maakte aan ernstig gemeen spel van het speelveld zenden zodra de bal uit het spel is.
  Een speler die zich schuldig maakt aan ernstig gemeen spel moet van het speelveld worden gezonden. Het spel moet worden hervat met een directe vrije trap of strafschop.
  Gewelddadige handeling
  Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt zonder dat dit in strijd om de bal is.
  Hij is ook schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt ten opzichte van een ploeggenoot, toeschouwer, wedstrijdofficial of enig ander persoon.
  Een gewelddadige handeling kan plaatsvinden zowel op het speelveld als daarbuiten; de bal kan al dan niet in het spel zijn. Een rode kaart conform sub a, b en c kan doorgegeven worden aan de KNVB. Dit geschiedt in overleg met de arbiter en de wedstrijdleiding.
 14. De wedstrijden duren 2 x 45 minuten. Behalve de wedstrijd om de derde en vierde plaats op de finaledag. Deze duurt 2 x 30 minuten.
 15. Eindigt een wedstrijd gelijk, dan nemen direct aansluitend aan de wedstrijd, beide partijen vijf strafschoppen om en om, conform het KNVB- reglement. De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten heeft gemaakt, dat door de andere partij niet meer kan worden bereikt. Nadat elke partij vijf strafschoppen heeft genomen en beide een gelijk aantal of geen doelpunten heeft gemaakt, wordt de strafschoppenserie in dezelfde volgorde voortgezet. De partij die een doelpunt meer heeft gemaakt dan de andere partij, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen, is de winnaar.
 16. In de verliezersronde worden vijf wedstrijden gespeeld. Het team met het beste doelsaldo is de winnaar van de verliezersronde. Mochten meerdere teams eenzelfde doelsaldo behalen, dan is het team dat de meeste doelpunten heeft gescoord de winnaar.
 17. Iedere vereniging dient reserveshirts mee te nemen. Het tweede team genoemd in het programma trek, indien noodzakelijk, de reserveshirts aan.
 18. Iedere vereniging moet in tenue, 5 minuten voor aanvang op het juiste speelveld aanwezig zijn.
 19. Het bestuur van de organiserende vereniging evenals de organisatie van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissingen en/ of beschadigingen.
 20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of discutabel is, beslist de arbitragecommissie. Deze wordt vertegenwoordigd door het bestuurslid Arbitrage en het bestuurslid Overige wedstrijdzaken namens de stichting Amersfoorts Voetbalkampioenschap.
 21. Verliezersronde
  De verliezersronde wordt niet via loting bepaald, maar via een ranking in volgorde van klasse en de behaalde plaats in die klasse. Deze ranking wordt door de Stichting vastgesteld aan het einde van het voorgaande voetbalseizoen.
  De ranking voor 2024 is als volgt vastgesteld:

    Klasse Plaats
  Hoogland 4e divisie 10
  CJVV 2  5
  Hooglanderveen 2 12
  ASC Nieuwland 3  5
  VVZA 3  8
  KVVA 3 11 (30 punten)
  AFC Quick 1890 3 11 (18 punten)
  APWC 3 13
  Amsvorde 3 14
  HVC 4  8
  De Posthoorn 4 12
  Cobu Boys 4 13
  VOP 5  2

  De verliezers van de wedstrijden op zaterdag en maandag worden op basis van de ranking ingedeeld als volgt:Op dinsdag
  –           wedstrijd 10: de twee laagst geklasseerde elftallen
  –           wedstrijd 11; de twee hoogste geklasseerde elftallen
  –           de beste winnaar van de wedstrijden 10 en 11 speelt ook de verliezersronde op donderdag.
  Op donderdag
  –           wedstrijd 14; de twee middelste geklasseerde elftallen;
  –           wedstrijd 15; de twee laagst geklasseerde elftallen;
  –           wedstrijd 16; de twee hoogst geklasseerde elftallen.

 22. In de verliezersronde worden vijf wedstrijden gespeeld. Het team, welke op de 2e avond van de verliezersronde het beste doelsaldo heeft, is de winnaar van de verliezersronde. Mochten meerdere teams eenzelfde doelsaldo behalen, dan is het team dat de meeste doelpunten heeft gescoord de winnaar.

 

Download hier bovenstaand reglement in PDF-formaat: