APWC en het gastheerschap van het AVK

_ROD9202

Naar aanleiding van de berichten op sociale media waarin ten onrechte werd vermeld dat APWC vanwege het niet deelnemen aan het AVK van 2011 en 2012 pas in 2026 het gastheerschap op zich mag nemen, heeft ons doen besluiten een uiteenzetting te geven van de feiten. Het bestuur van APWC is overigens van deze feiten op de hoogte:

Zoals in het verre verleden is afgesproken, organiseren de verenigingen in alfabetische volgorde het AVK. De toenmalige organisatie (FAAV) was bereid hiervan af te wijken indien een vereniging een jubileum had te vieren. Dit is ook gebeurd bij APWC. Zij had in 2008 een jubileumjaar en wilde daarom graag de organisatie van het AVK naar voren halen.

Indien dit niet gebeurd was, dan had APWC gastheer van het AVK in 2013 mogen zijn. Ook De Posthoorn heeft verzocht het toernooi in 2010 te mogen organiseren vanwege een jubileum.

Voor hen betekende dit een uitstel van de organisatie van het AVK.

Consequentie van het naar voren halen door APWC van de organisatie van het AVK met zes jaar en de verlate organisatie door De Posthoorn is dat APWC 18 jaar moet wachten, alvorens zij gastheer kunnen zijn van het AVK.

In onderstaand overzicht wordt de situaties naast elkaar gezet. 

Jaar Met ruiling Zonder ruiling
2007 Nieuwland Nieuwland
2008*) APWC Posthoorn
2009*) VOP Quick
2010*) Posthoorn VOP
2011 Quick VVZA
2012 VVZA Amsvorde
2013 Amsvorde APWC
2014 CJVV CJVV
2015 Cobu Boys Cobu Boys
2016 Hoogland Hoogland
2017 Hooglanderveen Hooglanderveen
2018 HVC HVC
2019 KVVA KVVA
2020 Nieuwland Nieuwland
2021 Posthoorn Posthoorn
2022 Quick Quick
2023 VOP VOP
2024 VVZA VVZA
2025 Amsvorde Amsvorde
2026 APWC APWC
2027 CJVV CJVV
  enz.  

*) Deze wisseling is door de FAAV geregeld.

Het feit dat APWC twee jaar niet heeft deelgenomen aan het AVK heeft geen enkele invloed gehad op het vaststellen van het huidige schema.